Biz hakda

Girişimiz

“Jiangxi Yinshan White Sement Co., Ltd.” dünýäde öňdebaryjy ak sement patent tehnologiýalaryny kabul edýän Hytaýda iň uly häzirki zaman ak sement öndürijisidir.Zawod, ýyllyk önümçiligi 800 000 tonna, we German Haver ösen gaplaýyş enjamy bilen häzirki zaman täze gury ak sement önümçilik liniýasy bilen üpjün edildi.
Hytaýda ak sement standart GB / T2015-2017 we halkara EN197, ASTM150 standartlaryna laýyklykda, 52.5 / 52.5N synp, 42.5 / 42.5N synp, 32.5 synp, ak CSA sement we 90-dan gowrak awçy aklygy we ýokary C120 UHPC bar gysyjy güýç.Şereketimiz ISO 9001-2015 we ISO 14001-2015 geçdi.
Zawod, Jiangxi, Ji'an şäheri, Anfu etraby, Senagat ösüş sebitinde, Jiujiang, Ningbo, Sýamen we Şanhaý portuna ýakyn ýerde ýerleşýär.ABŞ, Japanaponiýa, Russiýa, Filippinler, Koreýa, Kamboja, Taýland, Mýanma we ş.m. eksport edýäris, işimizi has köp ýurtlara ýaýratmaga synanyşýarys.Hyzmatdaşlyk kärhanalarymyzda Nippon boýagy, Mapei, SIKA, Sent-Gobain Weber, ABŞ ROYAL ak sement, Japanaponiýa SKK we ş.m. bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tehniki goldaw

Ininshan Ak sement iň ösen sement önümçiligine eýe
önümlerine halkara derejesinde iň ýokary standartlara ýetmäge mümkinçilik berýän tehnika.Programma barada soraglaryňyz bar bolsa, goldaw üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

Bahasy

Iki önümçilik zawodymyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip biljek ýükler üçin hökümetimiz tarapyndan goldaw bar.

Qualityokary hilli

Çig maldan ahyrky önümçilige çenli her ädim işgärlerimiz tarapyndan kanagatlanýandygyňyzy anyklamak üçin gözden geçirilýär.Highokary aklygy we durnukly hilli önümleri öndürmegi üpjün etmek üçin öz känimiz bar.

Wagtynda eltip bermek

Önümleriň meýilleşdirilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris. Önümçilik kuwwatymyz günde 3000 tonna, ýüklemegi gaty çalt we porta eltip bileris.

Kärhananyň aýratynlyklary

Güýçli dolandyryş topary;
Içerde ak sementiň ýokary hilli çig malyna eýe bolmak;
Ak sement öndürmek üçin halkara derejesinde ösen tehnologiýa eýe bolmak;
Galyndy ýylylygy öndürmek bilen uly göwrümli we häzirki zaman gury ak sement önümçilik liniýasyna eýe bolmak.

Kompaniýamyzyň görkezişi